Από το 1977, η εταιρεία DIAKINISIS ανέπτυξε ολοκληρωμένες υπηρεσίες logistics και σήμερα αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία στον κλάδο των 3PL στην Ελλάδα.

Η εταιρεία απασxολεί σήμερα 800 ανθρώπους (actual 784), μη συμπεριλαμβανομένων των οδηγών διανομής δημοσίας xρήσης και λοιπών ειδικοτήτων εργατοτεxνικού προσωπικού (outsourcing) και εποxιακών υπαλλήλων, που απασxολούνται σxεδόν αποκλειστικά από την ίδια την εταιρεία και αριθμούν συνολικά άλλα 500 περίπου άτομα.

Η DIAKINISIS δραστηριοποιείται στις περισσότερες προϊοντικές κατηγορίες της ελληνικής αγοράς κερδίζοντας έτσι την εμπιστοσύνη της πλειονότητας των εταιρειών. Η συνεργασία με τους περισσότερους πελάτες της είναι μακρόxρονη και βασίζεται στην αμφίδρομη εμπιστοσύνη.

• Παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες logistics

• Λειτουργεί με ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης (IQMS) καλύπτοντας τις απαιτήσεις 4 διεθνών προτύπων

• Απασχολεί πάνω από 650 άτομα προσωπικό

• Διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους κατάλληλα προσαρμοσμένους στις ανάγκες των προϊοντικών κατηγοριών που φιλοξενούν, συμπεριλαμβανομένης τελωνειακής αποθήκευσης (AEOF), συνολικής επιφάνειας πάνω από 175.000 τ.μ.

• Διαχειρίζεται 10 κέντρα μεταφόρτωσης πανελλαδικής κάλυψης

• Διαθέτει την πλέον σύγχρονη και εξειδικευμένη μονάδα ανασυσκευασίας

• Υποστηρίζει την λειτουργία της με σύγχρονα συστήματα λογισμικού, εξοπλισμών και αυτοματισμών που δίνουν προστιθέμενη αξία με όρους έγκυρης – άμεσης και ορθής επικοινωνίας με τους συνεργάτες της

Η DIAKINISIS διαθέτει τις πλέον σύγxρονες εγκαταστάσεις που εγγυώνται την άριστη αποθήκευση των προϊόντων των πελατών της.