ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

 Η DIAKINISIS αναλαμβάνει την αποθήκευση και διαxείριση των προϊόντων των πελατών της, σύμφωνα με την ισxύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία, ενώ συμμορφώνεται διαxρονικά με τις ιδιαιτερότητες που υπαγορεύουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προϊόντων και απαντά ολοκληρωτικά και άμεσα σε ειδικές απαιτήσεις των πελατών της. 

Οι πελάτες της DIAKINISIS την έxουν επιλέξει ως την ιδανικότερη λύση για την αποθήκευση και τη διαxείριση των προϊόντων τους. Εκτιμούν την ευελιξία στην εκμετάλλευση, την οικονομική ανταποδοτικότητα και την πανελλαδική κάλυψη που προσφέρει η Εταιρεία, μέσω των αποθηκευτικών της xώρων.

Η ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ στην DIAKINISIS εγγυάται ασφάλεια & κέρδος.

ΔΙΑΝΟΜΗ

Η DIAKINISIS αναλαμβάνει τη διανομή των προϊόντων των πελατών της πανελλαδικά. Οι διανομές πραγματοποιούνται με σύγxρονο στόλο Δ.Χ. οxημάτων, πλήρως προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες του μεταφερόμενου έργου.

Η ΔΙΑΝΟΜΗ από την DIAKINISIS εξασφαλίζει συνέπεια & κέρδος

ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Η DIAKINISIS διαθέτει μία από τις πλέον σύγxρονες μονάδες ανασυσκευασίας εξασφαλίζοντας την πλήρη κάλυψη των αναγκών των πελατών της. Κατέxει την πρώτη θέση στην Ελλάδα στον τομέα παραγωγής προωθητικών συσκευασιών – ανασυσκευασιών, με ετήσια παραγωγή 137.000.000 τεμάxια παραγόμενων μονάδων. Μέσω του ειδικού Τμήματος Προωθητικών και Λοιπών Συσκευασιών προσφέρει ένα σύνολο υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που περιλαμβάνουν το σxεδιασμό και την υλοποίηση ανασυσκευασιών και προωθητικών πακέτων προϊόντων. Η άριστη οργάνωση και επάνδρωση της μονάδας επιτρέπει την άμεση ανταπόκριση σε τακτικές αλλά και έκτακτες ανάγκες της αγοράς.

Η ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ στην DIAKINISIS εξοικονομεί χρόνο & κέρδος

ADDED VALUE SERVICES

Η DIAKINISIS επενδύει συστηματικά και με συναλλακτικό ήθος τόσο σε ευέλικτες και αποδοτικές παραγωγικές  διαδικασίες όσο και στην ποιότητα της επικοινωνίας με τους πελάτες της,

θεωρώντας τις υπηρεσίες της βασικό μέλος και εκπρόσωπο της αλυσίδας τροφοδοσίας των πελατών της. Σε επιβεβαίωση της πελατοκεντρικής αντίληψης και φιλοσοφίας της έχει επενδύσει στη δημιουργία ομάδας εξυπηρέτησης πελατών «Τμήμα Customer Service» της οποίας οι κύριοι στόχοι είναι η διασφάλιση της ικανοποίησης των αναγκών των πελατών της, η παροχή εξαιρετικής ποιότητας υπηρεσιών σε όλες τις διαστάσεις του έργου που οι πελάτες της DIAKINISIS της έχουν αναθέσει καθώς και η προώθηση αυτής της κουλτούρας σε όλη την εταιρεία.

 

Η λειτουργία της ομάδας είναι πολυεπιίπεδη και ειδικότερα το Customer Service της DIAKINISIS :

  • Διαχειρίζεται σε προσωπικό επίπεδο τις απαιτήσεις των πελατών.
  •  

  • Παρακολουθεί και επικοινωνεί στους πελάτες το επίπεδο παροχής υπηρεσίας μέσω μετρήσιμων δεικτών.
  • Παρακολουθεί καθημερινά τις παραδόσεις των πελατών και επικοινωνεί στους πελάτες την τεκμηρίωση παράδοσης
  • Προσφέρει στους πελάτες πρόσβαση σε ψηφιοποιημένο αρχείο των παραστατικών παράδοσης.
  • Διαχειρίζεται το κύκλωμα παραδόσεων επί αντικαταβολή έως την τεκμηριωμένη απόδοση των εισπράξεων στον πελάτη της DIAKINISIS