ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνία

Διεύθυνση
Σπανάκου 6-8,
Θέση Λάκκα Χατζή,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλέφωνα
Κεντρικά γραφεία : 210 5538300
Διαμεταφορά : 210 5538484
Μέσα κοιν. δικτύωσης

Επικοινωνήστε μαζί μας