Ασφάλεια

Διατηρούμε τον υψηλότερο δείκτη ασφάλειας στην αγορά και κρατάμε ευχαριστημένους τους μεγαλύτερους αποθέτες που επιχειρούν στην Ελλάδα μέσα από τις δικές μας εγκαταστάσεις.

Η ασφάλεια για μας είναι μια λέξη που αποτελείται από:

24ώρο Κέντρο Λήψης και Διαχείρισης σημάτων
Περιμετρική Ασφάλεια 2 ζωνών
Σύγχρονες Πύλες και Προσωπικό Ασφαλείας (Επόπτες και Φύλακες)
Συστήματα Καταγραφής Εισόδου-Εξόδου ανθρώπων και οχημάτων
Εξωτερικές και Εσωτερικές Κάμερες Ασφαλείας
Επιτήρηση με Video Analytics
Πολλαπλών τύπων Συστήματα Συναγερμού
Αυτόματη Πυρανίχνευση – Πυρόσβεση
Εποχούμενα Περίπολα Παρατήρησης
Τεχνολογίες GPS για έλεγχο του Στόλου των αυτοκινήτων
Πλήθος άλλων τεχνολογιών που συμβάλουν στον έλεγχο και την εφαρμογή των αυστηρών κανόνων ασφαλείας

Στην ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ δεν διαπραγματευόμαστε την ασφάλεια των ανθρώπων και των 400.000 τ.μ. εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διακίνησης των προϊόντων των πελατών μας.

security