Οι Τεχνολογίες μας

Κορυφαία προτεραιότητα για την ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ αποτελεί και ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Εταιρίας με την εφαρμογή νέων και καινοτόμων ιδεών και υπηρεσιών που θα μας επιτρέψουν να διατηρήσουμε:

Δίκτυο Δεδομένων & Συστήματα
πραγματικά Υψηλής Διαθεσιμότητας σε δύο επαγγελματικά data centers της Telecom Italia
Πραγματικά εξελιγμένα
συστήματα πληροφορικής με κορμό το κορυφαίο SAP και WMS Μantis. Συστήματα βελτιστοποίησης φορτώσεων και δρομολογίων της εταιρείας Telenavis
Ισχυρή Ασφάλεια
Συστημάτων και Δεδομένων
Ευέλικτες ψηφιακές
υποδομές που προσαρμόζονται γρήγορα στις ανάγκες των πελατών και το μέγεθος του έργου
Επιχειρηματικό Σχέδιο
Συνέχισης και Ανάκτησης Δεδομένων εντός 4 ωρών, σε περίπτωση φυσικής καταστροφής
Οικολογική συνείδηση
στην διαχείριση της ενέργειας, την χρήση και διάθεση των υλικών και περιορισμό του CO2 με την καθημερινή εφαρμογή ειδικών τεχνολογιών και διαδικασιών

Στην ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ, κάθε Πελάτης μας είναι σημαντικός για αυτό και μέχρι σήμερα έχουμε επενδύσει μόνο σε τεχνολογίες αιχμής που βρίσκουν εφαρμογή στη μεγαλύτερη δυνατή κλίμακα σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Είμαστε και θα παραμείνουμε στην ηγετική θέση στην αγορά των logistics στην Ελλάδα, προσφέροντας στο προσωπικό μας, τους συνεργάτες μας και τους πελάτες μας, το ασφαλέστερο και ισχυρότερο ψηφιακό περιβάλλον που χρειάζονται.