Στόχος μας η ικανοποίηση των αποθετών μας μέσω της σωστής αποθήκευσης

των αποθεμάτων τους και της παράδοσης του έργου σύμφωνα με τις συμφωνημένες προδιαγραφές.

Υλοποιούμε τις υπηρεσίες μας με σεβασμό στην ασφάλεια, το περιβάλλον και τις απαιτήσεις των προϊόντων των αποθετών μας. Δημιουργήσαμε και συντηρούμε ένα εργασιακό περιβάλλον που σέβεται τον κάθε εργαζόμενο και βοηθά στην επαγγελματική του εξέλιξη. Όλα τα παραπάνω επικυρώνονται με συστήματα ποιότητας και πλατφόρμες αξιολόγησης στις οποίες μετράμε και επιβεβαιώνουμε τις επιδόσεις μας.

Ασφαλή αποθήκευση και διακίνηση
των προϊόντων χωρίς κίνδυνο αλλοίωσης ή καταστροφής τους
Ασφαλή και γρήγορη διαχείριση των ψηφιακών δεδομένων
που διέρχονται ή παραμένουν στα συστήματά μας
Πρόληψη ατυχημάτων
που σχετίζονται με τις δραστηριότητές μας
Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
που απορρέουν από τις οποιεσδήποτε δραστηριότητες της Εταιρίας μας

Για το μέλλον, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε το υψηλό επίπεδο συνεργασίας, τους αποτελεσματικούς ελέγχους και να δημιουργούμε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, με τις πλέον σύγχρονες επιστημονικές τεχνικές, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες σας!

Για να το πετύχουμε αυτό, εργαζόμαστε για την συνεχή βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος καθώς και για τη βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων.

ecovadis

Σεβόμαστε το περιβάλλον και συμβάλουμε στην αειφόρο ανάπτυξη.

Οι επιδόσεις μας μετρώνται και αξιολογούνται μέσα από διεθνείς πλατφόρμες που μας προτείνουν οι αποθέτες μας.

Diakinisis OHSAS18001 with UKAS

Στην καθημερινή προσπάθεια παροχής των υπηρεσιών μας βάζουμε την ασφάλεια των εργαζομένων ως πρώτη προτεραιότητα.

Παρέχουμε όλα τα απαραίτητα μέσα και φροντίζουμε για τη σωστή χρήση τους.

Επιμένουμε με συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων.

Επιβραβευόμαστε με την πιστοποίηση κατά OHSAS 18001:2007.

Sedex

Δημιουργούμε για τους εργαζόμενους ένα εργασιακό περιβάλλον με ίσες ευκαιρίες, χωρίς διακρίσεις σε φύλλο, φυλή, θρησκεία, ιδιαιτερότητες.

Οι προσπάθειες μας αναγνωρίζονται με την πιστοποίηση μας κατά SEDEX για όσους αποθέτες το επιθυμούν.

Diakinisis TUV Hellas ISO22000

Αποθηκεύουμε και διανέμουμε τα τρόφιμα με σεβασμό στην διατήρηση της ασφάλειας και της ποιότητας τους.

Είμαστε υπεύθυνος κρίκος στην αλυσίδα της διατροφής «Από το Χωράφι στο πιάτο».

Το επικυρώνουμε με την πιστοποίηση μας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005.

Tuv_nord

Διαχειριζόμαστε ευαίσθητα Ιατροτεχνολογικά προϊόντα των αποθετών μας, με βάση τους διεθνείς κανόνες και τις δικές τους απαιτήσεις.

Επιβραβευόμαστε με τη σχετική πιστοποίηση.

AEO

Είμαστε υπεύθυνος εταίρος στη διαχείριση προϊόντων υπό τελωνειακό έλεγχο, εγκεκριμένος από το Υπ Οικονομικών.

Είμαστε πιστοποιημένοι κατά GDP για φαρμακευτικά προϊόντα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, διασφαλίζοντας το εξαιρετικό σύστημα διαχείρισης ποιότητας σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Η πιστοποίηση μας στις ορθές πρακτικές διανομής (GDP) αποδεικνύει την αφοσίωσή μας σε άριστες πρακτικές αποθήκευσης και διανομής και υψηλή ποιότητα σε κάθε πτυχή των προσφερόμενων υπηρεσιών μας.