Φάρμακο

Φάρμακο

Η ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ πραγματοποιεί δυναμική είσοδο και στη διανομή φαρμάκων μετά την επιτυχημένη πορεία της στην διακίνηση των παρα-φαρμακευτικών προϊόντων.

Σήμερα, διαθέτει ειδικές Αποθήκες και όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά και άδειες που εξυπηρετούν ένα συνεχώς αυξανόμενο δίκτυο παραδόσεων με στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στο καλύτερο κόστος της αγοράς!

Παρακολουθούμε ένα μεγάλο φάσμα δεικτών και μετρήσεων στις υπηρεσίες φαρμάκου που εγγυώνται το πιο αξιόπιστο επίπεδο εξυπηρέτησης και των πιο απαιτητικών πελατών μας.

Μαζί μας απολαμβάνετε

Υψηλή Ποιότητα Υπηρεσιών

Πανεθνική Κάλυψη Παραδόσεων

Ποιοτικές και Στοχευμένες Αναφορές (reporting) Έργου

Επαγγελματική Συνέπεια

Πιστή τήρηση των πρακτικών GDP

Σύγχρονες και λειτουργικές μηχανές επικόλλησης ταινίας γνησιότητας

Υψηλής Διαθεσιμότητας Συστήματα Ασφάλειας και Επικοινωνίας

pillsLogistics
Contact_1920x380
Contact_767x650